3

Αθανάσιου Θ. Γιομπλάκη

Η ΕΡΑΤΥΡΑ

Θεσσαλονίκη 1985

15

Ιωάννου Π. Νασιόπουλου

Λαογραφικά Εράτυρας

Θεσσαλονίκη 1993

07

Ιωάννη Πήτα

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ

ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΡΑΤΥΡΑ 2005

12

Γρηγορίου Π. Βέλκου

Αρχαιοελληνικά έθιμα που

βιώνουν και σήμερα στην Εράτυρα

Θεσσαλονίκη 1991

1633

ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Δ.

ΕΡΑΤΥΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2

Γρηγόριος Π. Βέλκος

Τα επώνυμα και τα βαφτιστικά

ονόματα της Σέλιτσας (Εράτυρας) 1650-1940

Ελλασόνα 1998

8

Ιωάννου Ν. Φωτόπουλου

Ιστορία της Σελίτσης - Εράτυρας

Αθήνα 1939

16

Θανάση Ζ. Βαρσαμίδη

Η κοινωνική και οικονομική ζωή της

Εράτυρας(Σέλιτσας) το 19ο

και στις αρχές του 20ου αιώνα.

Θεσσαλονίκη 1995

19

Γρηγορίου Π. Βέλκου

Η ΣΕΛΙΤΣΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ΣΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

Θεσσαλονίκη 2005

4

Γρηγορίου Π. Βέλκου

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΣΙΑΤΙΣΤΕΥΣ

Αρχιεπίσκοπος Μαντινείας και Κυνουρίας

(1787-1868)

Θεσσαλονίκη 2001

11

Ένωση Ερατυραίων Θεσσαλονίκης

50 Χρόνια Ζωής 1939-1989

Θεσσαλονίκη 1989

13

Βασίλειου Μπεκιάρη

Αθανάσιος Γιομπλάκης 1920-1989

Θεσσαλονίκη 1991

9

Αντωνίου Δ. Κεραμόπουλου

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

ΕΝ ΤΗ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1933

1

Διάλεξη Αντώνη Α. Παπαναστασίου
Αρχαιολογικά ευρήματα και Αρχαιολογικοί χώροι Εράτυρας


Διάλεξη Βασίλη Ι. Στρέμπα
Νομισματικές μαρτυρίες για την Ιστορία της Εράτυρας
Θεσσαλονίκη 1993

170

Γρηγορίου Π. Βέλκου

Αργύριος Παπαρίζος (1764-1851)

Αθήνα 1983

17

Πολιτιστικό Τμήμα Εράτυρας

σΤούν Τουρό απ' Τς παλιοί

έκδοση 1980

18

Γρηγορίου Π. Βέλκου

H Εξαγορά της Σέλιτσας (1846-1865)

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΡΡΑΙΒΙΑΣ 1979

 

Save