Πρόκειται για παλιό ναό που ανοικοδομήθηκε όμως από τα θεμέλια.

Το 1832, μετά την ανέγερση του πιο ευρύχωρου ναού του Αγίου Νικάνορα, οι ενορίτες του Αγίου Γεωργίου παρακινήθηκαν να χτίσουν ένα νέο μεγαλύτερο ναό. Στην αρχή ο ναός κτιζόταν σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής, αλλά το 1839 επανασχεδιάστηκε ως πεντάκλιτος ναός. Το πέμπτο κλίτος παρέμεινε εξωνάρθηκας, κάτι που τον κάνει να μοιάζει με αρχαίο περιπτερικό ναό. Κτίστηκε με λαξευτές πέτρες, ενώ η αγιογράφησή του επακολούθησε. Το 1845 έγιναν τα μεγαλοπρεπή εγκαίνια του ναού.

Σήμερα, είναι ο μεγαλύτερος και μεγαλοπρεπέστερος ναός της Εράτυρας. Το 1928 υψώθηκε στο μέσο του ναού τρούλος με σκοπό να αυξηθεί ο φυσικός φωτισμός του εσωτερικού.

Η τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου δεν θυμίζουν αυτές των υπολοίπων ναών της περιοχής. Τόσο στην τεχνοτροπία, όσο και στα χρώματα έχουν έντονες επιρροές από την ευρωπαϊκή ζωγραφική. Ως ζωγράφος αναφέρεται σε επιγραφή ο Ζ.Π.Ν. Στο ναό δεσπόζει το μεγαλοπρεπές τέμπλο που ανήκε στον παλιό ναό και τοποθετήθηκε στον νέο μετά την ανέγερσή του. Πρόκειται για ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο από ξύλο καρυδιάς με εξαίρετη πλαστική διακόσμηση, το οποίο κατασκεύασαν 3 Σελτσιιώτες σε διάστημα 17 ετών. Ένα εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο που ανήκει στον παλιό ναό βρέθηκε στο υπόγειο και φυλάσσεται σήμερα στο μουσείο της Εράτυρας. Επίσης σώζονται χειρόγραφα των αρχών του 18ου αιώνα, που ίσως προέρχονται από το μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου.

Το εντυπωσιακό κωδωνοστάσιο που χαρακτηρίζει την κεντρική πλατεία του χωριού χτίστηκε το 1880. Στον περίβολο της εκκλησίας βρίσκεται μικρό οίκημα που στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο, ενώ σήμερα αποτελεί την κατοικία του ιερέα. Δίπλα υπάρχει μικρό κτίσμα που λειτουργούσε ως λαογραφικό μουσείο.

Άγιος Γεώργιος Εράτυρα Τέμπλο
Άγιος Γεώργιος Εράτυρα
Άγιος Γεώργιος Εράτυρα
Άγιος Γεώργιος Εράτυρα
Άγιος Γεώργιος Εράτυρα
Άγιος Γεώργιος Εράτυρα

 

Save

Save