Ο ναός του Άγιου Νικόλαου ανάγεται στη Βυζαντινή εποχή. Βρίσκεται στη θέση Παλαιοχώρα, σε τοποθεσία με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά.

Κάηκε από τους Τούρκους και ανοικοδομήθηκε το 1731. Είναι μικρός ναός με ορθογωνική κάτοψη, χωρίς ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι ναοί της εποχής της τουρκοκρατίας.

Στη νότια και δυτική πλευρά υπάρχει σκεπαστή προεξοχή που δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα στο ναό. Έχει νάρθηκα που χωρίζεται από τον κυρίως ναό με ξύλινο καφασωτό.

Πρίν χρόνια ανακατασκευάστηκε η στέγη και προστέθηκαν φεγγίτες που επιδράσανε όμως αρνητικά στα χρώματα των τοιχογραφιών. Ο ναός έχει ιδιαίτερα αξιόλογες τοιχογραφίες.

Ως ζωγράφος αναφέρεται κάποιος ντόπιος μοναχός. Στον ανατολικό τοίχο του γυναικωνίτη διασώζεται τοιχογραφία με τους κτήτορες της εκκλησίας, Μέκα και Λάζαρο Κριμιζόπουλο, που κρατούν στα χέρια τους την εκκλησία. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενδυμασίες τους καθώς και η επιγραφή που συνοδεύει την επιγραφή.

Παρόλο τις κακοτεχνίες που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια με σύγχρονα υλικά και χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια, οι τοιχογραφίες του ναού αποτελούν ένα από τα πιο αξιόλογα δείγματα μεταβυζαντινής τέχνης σε όλη την περιοχή.