Περίπατος στην Χιονισμένη Εράτυρα , 5 Ιανουαρίου 2019

Φωτογραφίες Αναστάσιος Τσίμπλινας