Διάλεξη – Παρουσίαση – Ξενάγηση
ΟΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ποιοί ήταν οι ζωγράφοι τους

Τρίτη 13 Αυγούστου στις 11 π.μ.

Ομιλητής: Βασίλης Στρέμπας

Το περίλαμπρο μνημείο της Εράτυρας, ο κεντρικός ναός του Αγ. Γεωργίου, εκτός απο το μεγαλόπρεπο Τέμπλο με τις εξαιρετικές εικόνες, κοσμείται με τοιχογραφίες μεγάλης τέχνης.
Οι αγιογραφίες αυτές των μέσων του 19ου αιώνα αποτελούν ένα μοναδικό σύνολο πρωτότυπης σύλληψης, ένα ενδιαφέρον μείγμα βυζαντινής και δυτικής τέχνης και είναι το αποκορύφωμα της τέχνης των ζωγράφων της Εράτυρας που διέπρεψαν τον 19ο αιώνα.
Οι ζωγράφοι αυτοί του Αγ. Γεωργίου στην μέχρι σήμερα στοιχειώδη βιβλιογραφία παραμένουν άγνωστοι ή εμφανίζονται εν μέρει λαθεμένα.
Ο ομιλητής Β. Στρέμπας συνδυάζοντας τις λιγοστές πηγές και συγκρίνοντας γνωστά έργα των ζωγράφων στην Εράτυρα και αλλού προτείνει για το μεγαλύτερο μέρος της ζωγραφικής τον καλλιτεχνήσαντα.

Μια πρώτη μορφή της διάλεξης δόθηκε τον Νοέμβριο του 2018 στην Ένωση Ερατυραίων Θεσσαλονίκης.
Την Τρίτη 13 Αυγούστου στις 11 π.μ. η παρουσίαση θα επαναληφθεί στον ίδιο τον ιερό χώρο των τοιχογραφιών, τον Αγ. Γεώργιο Εράτυρας.