ΕΡΑΤΥΡΑ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Από τον εικονογραφικό πλούτο των εκκλησιών της Εράτυρας.

Στις εκκλησίες της Εράτυρας σώζεται ένας σημαντικός πλούτος εικόνων και αγιογραφιών, απαρατήρητος από τους περισσότερους. Δεν το συνειδητοποιήσαμε, αλλά η Εράτυρα έχει το αξιολογότερο σύνολο αγιογραφίας του 19ου αι. πανελληνίως.

Με την ευκαιρία της απομόνωσης των φετινών άγιων ημερών, άς παρατηρήσουμε κάποια δείγματα.

ΜΕΡΟΣ Β’

 

Α. Η Παραβολή των Δέκα Παρθένων

Α1.   ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, εικόνα

“Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ”. Φορητή εικόνα στο ιερό. Περίπου 1850. Πιθανόν έργο του Γεωργίου Μανουήλ.

 

Α2.   ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, τοιχογραφία

 

” Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ των δέκα Παρθένων”.  Τοιχογραφία στον δυτικό τοίχο, δεξιά, κάτω από τον Γυναικωνίτη. 1863. Έργο του Παπαθωμά Οικονομίδη.

Β. Ο Νιπτήρ

B1.  ΠΑΝΑΓΙΑ

“Ο Νιπτήρ του Χριστού”. Τοιχογραφία άγνωστου ζωγράφου, 1763

 

Γ. Ο Μυστικός Δείπνος, Η Προδοσία

Γ1.   ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

“Ο Δείπνος ο Μυστικός”, “Η Προδοσία”. Τοιχογραφία άγνωστου ζωγράφου, 1737

Γ2.   ΠΑΝΑΓΙΑ

“Η Προδοσία του Χριστού”. Τοιχογραφία άγνωστου ζωγράφου, 1763

 

Γ3.   ΑΓ. ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ

“Η Προδοσία “. Κεντρικό τμήμα τοιχογραφίας αριστερά του άμβωνα, δίπλα στην Βαϊοφόρο. Μεταξύ 1816-1825. (Προσφάτως καθαρισθείσα). Ερευνάται ως έργο του Γ. Μανουήλ.

Δ. ” Ίδε ο άνθρωπος”.

Δ1.  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, εικόνα

” Ίδε ο άνθρωπος”. Φορητή εικόνα στο ιερό. Περίπου 1850. Πιθανόν έργο του Γεωργίου Μανουήλ.

 

Ε. Η Σταύρωσις

Ε1.   ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

” Η Σταύρωσις “. Φορητή εικόνα στο τέμλπο. 1ο μισό 19ου αι. Έργο του Γεωργίου Μανουήλ.

Ε2.   ΑΓ. ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ

“Η Σταύρωσις” Έργο του Παπαθωμά Οικονομίδη. 

Β. Σ.

16 Απριλίου 2020