Ο ναός της Παναγίας είναι εκκλησία που χρονολογείται από επιγραφή που φέρει στα 1763.

Είναι τρίκλιτος, φτωχικός σε όψη και πιθανώς τμήμα του περιβόλου χρησιμοποιούνταν ως νεκροταφείο.

Βρίσκεται σε αξιόλογη τοποθεσία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοιχογράφησή του.

Στον κυρίως ναό η τοιχογράφηση ακολουθεί την ορθόδοξη τεχνοτροπία.

Στον νάρθηκα υπάρχει κτητορική επιγραφή που αναφέρει τη χρονολογία ανέγερσης του ναού.

Ο νάρθηκας ή γυναικωνίτης χωριζόταν από τον κυρίως ναό με διαχωριστικό τμήμα του οποίου ήταν χτιστό και το υπόλοιπο ξύλινο καφασωτό.

Στην ωραία πύλη υπάρχει αξιόλογο επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο που μοιάζει με τις ξύλινες διακοσμήσεις στα ταβάνια των αρχοντικών.

Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο με φυτικά και ζωικά θέματα.

Η στέγη του ναού είναι ξύλινη και έχει τετραγωνικό κάναββο με κόκκινες και γαλάζιες βέργες, διακόσμηση που θυμίζει αντίστοιχες σε αρχοντικά σπίτια της Εράτυρας.

Save