Φωτογραφίες του φωτογράφου της Εράτυρας

Παναγιώτη Ζιάμου

Η ψηφιοποίηση και οργάνωση τους πραγματοποιήθηκε από τον Γεώργιο Σιαπέρα

Γάμοι Εράτυρα – Παλιές Φωτογραφίες

Γάμοι Εράτυρα - Παλιές Φωτογραφίες

Παλιές Φωτογραφίες – Μπουμπουσάρια Εράτυρας

Φωτογραφίες από τα Μπουμπουσάρια   Από το αρχείο του Γιώργου Σιαπέρα  

619 Τάγμα Πεζικού – Παλιές Φωτογραφίες

619 Τάγμα Πεζικού - Παλιές Φωτογραφίες  

Πρόσωπα Ζευγάρια Οικογένειες – Παλιές Φωτογραφίες

Πρόσωπα Ζευγάρια Οικογένειες - Παλιές Φωτογραφίες του φωτογράφου της Εράτυρας Παναγιώτη Ζιάμου   Από το αρχείο του Γιώργου Σιαπέρα  

Συλλεκτικές Φωτογραφίες

Συλλεκτικές Φωτογραφίες από την Εράτυρα   Απο το αρχείο του Γιώργου Σιαπέρα  

Ζιάμος Παναγιώτης – Ο φωτογράφος της Εράτυρας

Ζιάμος Παναγιώτης - Ο φωτογράφος της Εράτυρας