Φωτογραφίες της Εράτυρας ( 2008 )

απο τον Γιάννη Διαμαντόπουλο