Διαβάστε παρακάτω το ιστορικό  βιβλίο του Ιωάννου Ν. Φωτόπουλου – Ιστορία της Σελίτσης – Εράτυρας

[scribd id=407850852 key=key-or4DQ68hoTFsyHPzMEg7 mode=scroll]

 

Περισσότερα για την ψηφιοπόιηση του Ιστορικόυ αρχείου της Εράτυρας μπορείτε να διαβάσετε εδω