Διαβάστε παρακάτω το ιστορικό  βιβλίο του Ιωάννου Ν. Φωτόπουλου – Ιστορία της Σελίτσης – Εράτυρας

 

Περισσότερα για την ψηφιοπόιηση του Ιστορικόυ αρχείου της Εράτυρας μπορείτε να διαβάσετε εδω

Σχολιασμός