ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΕΡΑΤΥΡΑ

 

Στις εκκλησίες της Εράτυρας σώζεται ένας σημαντικός πλούτος εικόνων και αγιογραφιών, απαρατήρητος από τους περισσότερους. Δεν το συνειδητοποιήσαμε, αλλά η Εράτυρα έχει το αξιολογότερο σύνολο αγιογραφίας του 19ου αι. πανελληνίως.

Με την ευκαιρία της απομόνωσης των φετινών άγιων ημερών, άς παρατηρήσουμε κάποια δείγματα.

1. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

“Η Βαϊοφόρος”.
Τοιχογραφία άγνωστου ζωγράφου, 1737

 

2. ΠΑΝΑΓΙΑ

“Η Βαϊοφόρος” Τοιχογραφία άγνωστου ζωγράφου, 1763

 

3. ΑΓ. ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ

“Η Βαϊοφόρος”. Τοιχογραφία σελιτσιώτη ζωγράφου, 1815-1825

 

4. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

“Η Βαϊοφόρος”. Εικόνα στο Τέμπλο. Περίπου 1850. Την αποδίδω στον Γεώργιο Μανουήλ.

 

Β. Σ.
12 Απριλίου 2020