Φωτογραφίες από τα Μπουμπουσάρια

 

Από το αρχείο του Γιώργου Σιαπέρα