Πανηγύρι στον Αι-Μάρκο στην Εράτυρα το 2008

Φωτογραφίες απο τον Γιώργο Γκαγκαράτσα