Πρόσωπα Ζευγάρια Οικογένειες – Παλιές Φωτογραφίες του φωτογράφου της Εράτυρας Παναγιώτη Ζιάμου

 

Από το αρχείο του Γιώργου Σιαπέρα