Συλλεκτικές Φωτογραφίες από την Εράτυρα

 

Απο το αρχείο του Γιώργου Σιαπέρα