Η πρόσκληση και το πρόγραμμα της Τριημέρου πανηγύρεως της Ιεράς μονής Αγ. Αθανασίου από Παρασκευή 17 Ιανουαρίου( με την υποδοχή της Τίμιας Κάρας του οσίου Νικάνωρος) έως και την Κυριακή 19 Ιανουαρίου( με τον Εσπερινό και Κτητορικό μνημόσυνο) .