Αθανάσιου Θ. Γιομπλάκη

Η ΕΡΑΤΥΡΑ

Θεσσαλονίκη 1985

Ιωάννου Π. Νασιόπουλου

Λαογραφικά Εράτυρας

Θεσσαλονίκη 1993

Ιωάννη Πήτα

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ

ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΡΑΤΥΡΑ 2005

Γρηγορίου Π. Βέλκου

Αρχαιοελληνικά έθιμα που

βιώνουν και σήμερα στην Εράτυρα

Θεσσαλονίκη 1991

ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Δ.

ΕΡΑΤΥΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Γρηγόριος Π. Βέλκος

Τα επώνυμα και τα βαφτιστικά

ονόματα της Σέλιτσας (Εράτυρας) 1650-1940

Ελλασόνα 1998

Ιωάννου Ν. Φωτόπουλου

Ιστορία της Σελίτσης – Εράτυρας

Αθήνα 1939

Θανάση Ζ. Βαρσαμίδη

Η κοινωνική και οικονομική ζωή της

Εράτυρας(Σέλιτσας) το 19ο

και στις αρχές του 20ου αιώνα.

Θεσσαλονίκη 1995

Γρηγορίου Π. Βέλκου

Η ΣΕΛΙΤΣΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ΣΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

Θεσσαλονίκη 2005

Γρηγορίου Π. Βέλκου

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΣΙΑΤΙΣΤΕΥΣ

Αρχιεπίσκοπος Μαντινείας και Κυνουρίας

(1787-1868)

Θεσσαλονίκη 2001

Ένωση Ερατυραίων Θεσσαλονίκης

50 Χρόνια Ζωής 1939-1989

Θεσσαλονίκη 1989

Βασίλειου Μπεκιάρη

Αθανάσιος Γιομπλάκης 1920-1989

Θεσσαλονίκη 1991

Αντωνίου Δ. Κεραμόπουλου

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

ΕΝ ΤΗ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1933

Διάλεξη Αντώνη Α. Παπαναστασίου
Αρχαιολογικά ευρήματα και Αρχαιολογικοί χώροι Εράτυρας


Διάλεξη Βασίλη Ι. Στρέμπα
Νομισματικές μαρτυρίες για την Ιστορία της Εράτυρας
Θεσσαλονίκη 1993

Γρηγορίου Π. Βέλκου

Αργύριος Παπαρίζος (1764-1851)

Αθήνα 1983

Πολιτιστικό Τμήμα Εράτυρας

σΤούν Τουρό απ’ Τς παλιοί

έκδοση 1980

Γρηγορίου Π. Βέλκου

H Εξαγορά της Σέλιτσας (1846-1865)

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΡΡΑΙΒΙΑΣ 1979

Βασίλειος Παπαναστάσης, Γεώργιος Φωτιάδης, Κώστας Βιδάκης, Ευριπίδης Τσατσιάδης

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΟΥ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2019

Διάθεση: Βασίλειος Παπαναστάσης

 

Ευριπίδης Τσατσιάδης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΑΤΥΡΑ

Δείτε το Αρχείο 

 

 

Save